Artificial Intelligence (AI) เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2018

Artificial Intelligence

   เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำว่า AI ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือในสื่อโซเชียลต่างๆ แต่เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่า AI คืออะไร แล้วทำไมเวลามีข่าวเกี่ยวกับ AI ทีไร ทำไมหลายคนจึงดูตื่นเต้นมากมายขนาดนั้น

   สำหรับ AI เป็นชื่อย่อของ Artificial Intelligence หรือในภาษาไทยใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์ คือ การทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ได้ โดยใช้โปรแกรม Software (ซอฟแวร์) โดยเฉพาะให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการคิดเองได้ หรือมีปัญญานั่นเอง หรืออีกหนึ่งความหมายสั้นๆที่ทำให้เข้าใจคำว่า AI มากขึ้นนั่นก็คือการสร้างความฉลาดให้กับสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเอง

   ซึ่ง AI ตามความสามารถที่มนุษย์ต้องการแบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ Acting Humanly การกระทำคล้ายมนุษย์ เช่น สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษามนุษย์ มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ เรียนรู้ได้เอง หรือ มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ เป็นต้น Thinking Humanly การคิดคล้ายมนุษย์ เช่น กลไกความคิดมนุษย์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ Thinking rationally คิดอย่างมีเหตุผล เช่น การใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผล

   การคำนวณที่ใช้เหตุและผล Acting rationally กระทำอย่างมีเหตุผล เช่น การกระทำเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เช่น โปรแกรมเล่นการเล่นเกมเพื่อให้คู่ต่อสู้แพ้ โปรแกรมการเทรดหุ้น หรือการออกแบบโปรแกรมที่มีความสามารถเป็นตัวแทนในระบบอัตโนมัติต่างๆ สำหรับตัวอย่าง Al ปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โปรแกรมควบคุมยานอวกาศระยะไกลขององค์การ NASA, โปรแกรมเล่นเกมหมากรุก ที่สามารถเอาชนะคนที่เล่นหมากรุกได้เก่งที่สุดคือ Garry Kasparov ด้วยคะแนน 3.5 ต่อ 2.5 ในเกมการแข่งขันหาผู้ชนะระดับโลก เมื่อปี ค.ศ. 1997, หุ่นยนต์ robotics, โปรแกรม PROVERB ที่แก้ปัญหาเกมปริศนาอักษรไขว้ ซึ่งทำได้ดีกว่ามนุษย์ เป็นต้น การพัฒนา AI ให้มีความฉลาดเท่าเทียมหรือมากกว่ามนุษย์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยหลายฝ่ายก็กังวลว่าภายในอีก 20 ปีข้างหน้า AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของมุษย์มากขึ้น ดังนั้นหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ มนุษควรจะมีการปรัฐตัว และอีกหนึ่งผลกระทบจากการใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานจะทำให้มนุษย์ตกงานมากขึ้นเพราะหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทแทน เป็นต้น แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่เพิ่งมีข่าวเกี่ยวกับ AI ที่มันอาจจะสร้างภาษาที่มุษย์เราไม่เข้าใจมาใช้ในการคุยกันเอง

ซึ่งถ้าหาก AI สามารถใช้ภาษาที่เข้าใจได้เฉพาะระหว่าง AI ด้วยกัน ก็น่ากลัวเหมือนกันว่าสิ่งที่มนุษย์เราพยายามจะสร้างขึ้นให้มีความฉลาดและคิดเองได้นี้จะย้อนกลับมาทำร้ายมนุษย์ที่ได้สร้างมันขึ้นมาหรือไม่